PROTEZ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tarihçe:

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1963'te önce ‘protez' adıyla kurulmuş,daha sonra ‘Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı' adını almıştır.1966'da Diş Hekimliği Fakültesinde asistanlık sınavı açılmıştır.1967'de Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'nde ilk doktora programları açılarak,asistanların eğitimine başlanmıştır.1968'de okul ilk mezunlarını vermiştir.1969'da Tek Parça Döküm Protez Laboratuvarı kurulmuştur. 1976'da tüm bölümlerin kuruluşları tamamlanarak kadrolar genişlemeye başlamıştır.1971-72'de ilk kemik içi alloplastik implantlar uygulanmıştır.Bu çalışma 1972'de İzmir 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde sunulmuştur.1973'te çene kırıklarında kapalı redüksiyon “splint tedavisi” ve kulak protezleri yapılmıştır. Bugüne kadar eğitim ve tedavi hizmetlerindeki çalışmalar güncel gelişmelere paralel olarak sürdürülerek,1968-2013 arasında 98 Araştırma Görevlisi ‘Protez Doktoru' ünvanını almıştır.Şu an bölümümüzde 12 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.2012 yılı bahar döneminde ilk kez Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı ile 2 Araştırma Görevlisi göreve başlamıştır.

Mevcut programı benzer programlardan ayıran özellikler: Protetik ve restoratif dişhekimliği klinik uygulamalarını, kanıta dayalı dişhekimliği prensipleri çerçevesinde,güncel bilgi ve teknolojiler ile doğal diş ve implant destekli sabit ve hareketli protezlerin yapımını teorik ve pratik olarak öğreten bir programdır. TME ve çene yüz defektlerine yönelik kapsamlı teşhis ve tedavi öğretilir ve uygulanır.Dental materyallerin genel özellikleri öğrenilir.Seminer,vaka ve makale sunumları yapılarak güncel gelişmeler takip edilir,klinik uygulamalara yansıtılır.

Öğrencilere sunulan laboratuar, klinik, teknik imkanlar

Klinik 1,Klinik 2,Cihat Çekiç Kliniği,TME Rahatsızlıkları ve Maksillofasiyel Protez Tedavi Ünitesi,CAD/CAM,Ergun Aydınlık ve Belger Laboratuvarı olmak üzere 7 çalışma alanı vardır.Toplam 28 ünit mevcuttur.Cihat Çekiç Kliniği'nde ağız içi çalışmalarda kullanılan mikroskop ve video kayıt cihazı,SpectroShade Micro renk alma cihazı ve Cerec 3 cihazına ait ağız içi okuyucu bulunmaktadır.CAD/CAM laboratuvarında,Cerec 3 cihazına ait bilgisayar donanımı ve laboratuvar ekipmanları,tam seramik üretimi için porselen fırınları,IPS Empress II seramik fırını vardır.Ergun Aydınlık Laboratuvarı'nda 70 adet fantom ünitesi vardır.İndüksiyon döküm makinesi, paralelometreler, mum eritme ve mufla kaynatma cihazları, agar agar eritme cihazı ve elektroliz cihazı mevcuttur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 ECTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ve yeterlik sınavı, klinik çalışmaları ile hazırladığı tez sınavı geçer not alan öğrencilere doktora derecesi verilir.

Gerekli Kredi miktarı: En az 38

Toplam AKTS kredisi miktarı: 240

Tüm derslerden başarılı olmak,

Ağırlıklı not ortalaması: En az 3.00

Doktora Tezini tamamlayarak, tez sınavını başarıyla geçmek,

İlgili yönetmelik maddesi:

http://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#yedi

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

YÖK kapsamında denklik koşulları, H.Ü. Sağlık bilimleri enstitüsü ve H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi koşulları geçerlidir. Adayların sağlık bilimleri enstitüsünün belirlediği geçiş koşullarını karşılıyor olması gerekmektedir.

http://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#yedi

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri çerçevesinde güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını yapmak. Diş destekli sabit bölümlü protez ve hareketli bölümlü protez yapımı için ilgili klinik ve dental laboratuar işlemlerini öğrenerek uygulamak. Kısmi dişsizlik ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonların ve overdenture protezlerin planmasını ve uygulamasını yürütmek. Çene yüz defektlerinin rekonstrüksiyonu ve rehabilitasyonunu yapmak. Estetik diş hekimliği alanındaki gelişmeler doğrultusunda, çeşitli tam seramik sistemleri kullanılarak ileri dental tedaviler yapmak. Bilimsel çalışma-araştırma yöntemlerini öğrenmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Protez (Diş) Doktora Programını tamamlayarak Doktora derecesi alan Diş Hekimleri Diş Hekimliği Fakültelerinde akademik kariyerlerine devam edebilir, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızın ilk 3 yarıyılı %75 zorunlu ve % 25 seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli derslerimiz bölüm içi seçmeli dersleri içermektedir. Seçmeli derslerimiz ilk üç dönem alınabilmektedir. Dördüncü dönemde doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersi ve bu dersi takiben yeterlilik sınavı yer almaktadır. Beş, altı, yedi ve sekinci yarıyıllarda ise tez çalışmaları ve protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yer almaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programında yer alan 240 AKTS'lik alan içi seçmeli ve zorunlu dersleri başarıyla tamamlamak ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve standartlarına uygun şekilde alanıyla ilgili doktora tezi hazırlamış olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nesrin ANIL

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

06100

Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0312-3052240

email: anesrin@yahoo.com