Protez Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X                    
BİLGİ 2 X             X        
BİLGİ 3     X                  
BİLGİ 4       X                
BİLGİ 5           X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                     X  
BECERİLER 2           X            
BECERİLER 3           X            
BECERİLER 4   X                    
BECERİLER 5   X       X            
BECERİLER 6     X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4               X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3 X                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X         X    
YETKİNLİK 2         X X            
YETKİNLİK 3           X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                 X    
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4               X        
YETKİNLİK 5           X            
YETKİNLİK 6                 X