MATEMATİK EĞİTİMİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvurabilir:

  • Programa tercihen Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına bağlı İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği programlarından mezun olmuş öğrenciler kabul edilecektir.
  • Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki (Madde 21) koşulları yerine getirmek.
  • 4 üzerinden 2.40 ya da daha fazla mezuniyet not ortalamasına sahip olmak
  • Açılması önerilen yüksek lisans programı için ALES puanı sayısal türünde minimum 60 puan almak
  • Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliğini kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından en az 50 puan almak
  • Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için en az 21 ulusal kredi (120 AKTS'lik) ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bunun 60 AKTS'lik kısmını ders yükü, geri kalan 60 AKTS'lik kısmını ise tez çalışması oluşturmaktadır. İlk iki dönem ders dönemi, son iki dönem tez dönemi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin en az 60 AKTS değerindeki ders yükünü tamamlamak için almaları gereken toplam krediyi zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlamaları beklenmektedir. Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi, Matematik Eğitimi Semineri dersi ve Özel Konular dersi zorunlu derslerdir; ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ile geri kalan AKTS yükünü tamamlayabileceklerdir.  

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa tercihen Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına bağlı İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği programlarından mezun olmuş öğrenciler kabul edilecektir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Matematik eğitimi bilim dalı yüksek lisans programı?nın temel amacı öğrencilerin matematik eğitimi alanındaki temel yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları alanın bir uzmanı haline getirmektir. Bu açıdan program, kuram ve uygulamada yetkin, araştırmacı, sorgulayıcı ve eğitim politikalarına yön verebilecek akademisyenleri ve matematik eğitimi alanında kamu veya özel sektörde çalışabilecek eğitim uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler genel olarak öğrencilerin matematik eğitimi alanında temel yaklaşımlar ve güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmasını ve matematik eğitimi alanında alana katkı getirebilecek bilimsel araştırmalar yapabilecek bakış açısı ve becerileri kazanmasını hedeflemektedir. Bu dersler kapsamında matematiğin içerisinde bulunan kavramların ve bu kavramlar arası ilişkilerin incelenmesi, farklı öğrenme kuramlarına göre matematiksel öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin irdelenmesi, matematik öğretiminde kullanılan güncel yöntem ve tekniklerin araştırılması ve matematik eğitimi alan yazındaki araştırmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca program sürecinde öğrenciler nicel ve nitel yaklaşımları temel alan matematik eğitim araştırmalarını inceleyecek, bu yaklaşımlardan yararlanarak kendi ilgi alanlarına yönelik ve alandaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilimsel araştırmalar planlayarak bunları uygulayabileceklerdir. 

Açılması önerilen bu programın, alanla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilime katkılar sağlayacak bilim insanları yetiştirerek, ülkemizdeki öğretmen eğitiminde karşılaşılan eksiklikleri gidermek suretiyle yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirerek katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrencilerin akademik çalışmalarına devam etmesi ve alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için en az 21 ulusal kredi (120 AKTS?lik) ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bunun 60 AKTS?lik kısmını ders yükü, geri kalan 60 AKTS?lik kısmını ise tez çalışması oluşturmaktadır. İlk iki dönem ders dönemi, son iki dönem tez dönemi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin en az 60 AKTS değerindeki ders yükünü tamamlamak için almaları gereken toplam krediyi zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlamaları beklenmektedir. Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi, Matematik Eğitimi Semineri dersi ve Özel Konular dersi zorunlu derslerdir; ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ile geri kalan AKTS yükünü tamamlayabileceklerdir.  

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için en az 21 ulusal kredi (120 AKTS?lik) ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bunun 60 AKTS?lik kısmını ders yükü, geri kalan 60 AKTS?lik kısmını ise tez çalışması oluşturmaktadır. İlk iki dönem ders dönemi, son iki dönem tez dönemi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin en az 60 AKTS değerindeki ders yükünü tamamlamak için almaları gereken toplam krediyi zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlamaları beklenmektedir. Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi, Matematik Eğitimi Semineri dersi ve Özel Konular dersi zorunlu derslerdir; ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ile geri kalan AKTS yükünü tamamlayabileceklerdir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şenol Dost

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

06800, Beytepe, Ankara, Türkiye

e-mail: dost@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 297 6104

Fax: 0 312 297 8600

http://www.ofmamat.hacettepe.edu.tr/