İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülecektir. Eğitim dili %100 İngilizce olacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, yurtiçi üniversitelerimizden 4 yıllık İnşaat Mühendisliği Lisans diploması almış ya da yurtdışı üniversitelerden YÖK tarafından İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi denkliğini sağlayan programlardan mezun olmuş öğrencilerden genel not ortalaması 2.50/4.00 ve üzeri sağlayanları kabul edecektir. Açılması düşünülen yüksek lisans programı için adayların Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzeri puan almaları istenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülecektir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

1. Temel olarak bir anabilim dalında yüksek lisans programının açılabilmesi için o anabilim dalında gereken akademik özellikleri yanında en az ikisi Doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunması şarttır. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-3'de verilen örneğe göre hazırlayınız (Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel indekslerce taranan dergilerdeki yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları mutlaka belirtilmelidir. Bu konuda WEB of Science'dan alınacak çıktılar da dosyaya eklenebilir).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği, ele aldığı problemlerin doğası gereği mevcut kaynak ve imkânların sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesiyle yakından ilgilenen temel bir mühendislik disiplinidir. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu ve yaşam kalitesini arttıran her türlü yapının inşaatından sorumlu olduğu gibi, gelişen ve yenilenen teknolojiyi de bünyesindeki barındırdığı geoteknik, yapı, ulaştırma, hidrolik, mekanik ve yapı işletmesi gibi ana bilim dallarına uyarlayabilmeli, mevcut teorik bilgilerin geçerliliği sorgulayabilmeli ve yeni bilgiler üretebilmelidir. Ayrıca İnşaat Mühendisliğinin doğrudan ilgi alanına girmeyen ancak farklı mühendislik disiplinleri ve diğer bilim dalları ile ortak proje ve araştırmalarda işbirliğine gitmesi, üniversitemizce açılması düşünülen yüksek lisans programı ile bilime katkı sağlayacaktır. Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile

· İnşaat Mühendisliği anabilim dallarının güncel sorunları takip etmesi ve literatüre yeni bilgiler üretmesi

· İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün ülkemizdeki ve dünyadaki benzerleriyle rekabet etmesi ve işbirliği geliştirmesi

· Ülkemizde desteklenen Sanayi-Üniversite İşbirliği bağlamınca geliştirilecek projelerde yer alması ve kuramsal bilgilerin uygulamaya geçirilmesi

· Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesi

hedeflenmektedir.

Eğitim dili %100 İngilizce olması düşünülmektedir. Böylece mezunlar literatür araştırması kapsamında uluslararası yayınları rahatlıkla inceleyebilecek ve araştırmalarında kullanacaklardır. Uluslararası bilimsel konferans, seminer ve projelerde aktif rol alabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirilecektir. Ayrıca öğrencilerin çeşitli indekslerce taranan İngilizce makaleleri yazmaları mümkün olacaktır.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Mustafa ŞAHMARAN, Bölüm başkanı

e-mail:sahmaran@hacettepe.edu.tr,