Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Programı
Ders Listesi

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FME600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FME600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FME623 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE SEMİNER ÇALIŞMALARIZ2 2 3 4
FME625 FİZİK EĞİTİMİNDE SEMİNER ÇALIŞMALARIZ2 2 3 4
FME627 KİMYA EĞİTİMİNDE SEMİNER ÇALIŞMALARIZ2 2 3 4
FME629 MATEMATİK EĞİTİMİNDE SEMİNER ÇALIŞMALARI Z2 2 3 4
FME631 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ3 0 3 8
FME643 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 0 8
FME645 FİZİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 8
FME647 KİMYA EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI Z3 0 3 8
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FME601 ÇEVRE KİMYASI EĞİTİMİ S3 0 3 8
FME602 MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEMEL KONULARIN İNCELENMESİS3 0 3 8
FME603 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİYOLOJİ EĞİTİMİS2 2 3 8
FME604 FEN EĞİTİMİNDE ÇEVRE OLGUSU ve ÇEVRE KORUMAS3 0 3 8
FME605 BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİS2 2 3 8
FME606 FEN EĞİTİMİNDE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZ. KUL.S3 0 3 8
FME607 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMYA EĞİTİMİS2 2 3 8
FME608 MATEMATİK EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARIS3 0 3 8
FME609 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİS2 2 3 8
FME610 BİYOLOJİ EĞİT. LİTERATÜR İNCELENMESİS3 0 3 8
FME611 FEN EĞİT. DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASIS3 0 3 8
FME612 FİZİK EĞİTİMİNDE LİTERATÜR İNCELENMESİS3 0 3 8
FME613 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DERS PROG. HAZIR.S3 0 3 8
FME614 KİMYA EĞİT. LİTERATÜR İNCELENMESİS3 0 3 8
FME615 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME TARİHİ ve EĞİTİMİS3 0 3 8
FME616 MATEMATİK EĞİT. LİTERATÜR İNCELENMESİS3 0 3 8
FME617 FEN EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERS3 0 3 8
FME618 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE TEST GELİŞTİRMES3 0 3 8
FME619 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMAS3 0 3 8
FME620 FİZİK EĞİTİMİNDE TEST GELİŞTİRMES3 0 3 8
FME621 MAT. EĞİTİMİNDE KARŞ. ÖĞRENME ZOR. ve KAV. YAN.S3 0 3 8
FME622 KİMYA EĞİTİMİNDE TEST GELİŞTİRMES3 0 3 8
FME624 MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEST GELİŞTİRMES3 0 3 8
FME626 FİZİK EĞİT. MODELLER ve MODEL ÖĞRETİMİS3 0 3 8
FME628 BAĞLAM TEMELLİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ UYGULAMALARIS3 0 3 8
FME630 BAĞLAM TEMELLİ FİZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARIS3 0 3 8
FME632 BAĞLAM TEMELLİ KİMYA ÖĞRETİMİ UYGULAMALARIS3 0 3 8
FME633 EĞİTİMDE FUZZY MANTIĞININ KULLANILMASI S3 0 3 8
FME634 KİMYA EĞİT. BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİS3 0 3 8
FME635 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİKS3 0 3 8
FME636 MATEMATİKSEL MODELLEMES3 0 3 8
FME637 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE DENEYSEL YÖNTEMLERS3 0 3 8
FME638 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE MODELLER ve MODELLEMES3 0 3 8
FME639 KİMYA EĞİTİMİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER S3 0 3 8
FME640 MATEMATİKSEL AKIL YÜRÜTME ve KANIT ÖĞRETİMİS3 0 3 8
FME641 FİZİK EĞİTİMİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER S3 0 3 8
FME642 MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRMES3 0 3 8
FME644 KİMYA EĞİTİMİNDE SEÇME KONULARS3 0 3 8
FME649 FİZİK EĞİTİMİNDE KARŞ. ÖĞRENME ZOR. ve KAV. YAN.S3 0 3 8
FME651 KİMYA EĞİTİMİNDE KARŞ. ÖĞRENME ZOR. ve KAV. YAN.S3 0 3 8
FME653 BİYOLOJİ EĞİTİM. KARŞ. ÖĞRENME ZOR. ve KAV. YAN.S3 0 3 8
FME655 KİMYA EĞİTİMİNDE SON GELİŞMELERS3 0 3 8
FME657 MATEMATİK ve FEN EĞİTİMİNDE BİLİMİN DOĞASIS3 0 3 8
FME659 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE SEÇME KONULARS3 0 3 8
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi108
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi12
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120