Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ601 TEMEL İMMÜNOLOJİ ve TÜMÖR BİYOLOJİSİ IZ3 0 3 7
KBİ609 TEMEL İMMÜNOLOJİ ve TÜMÖR BİYOLOJİSİ SEMİNERİZ0 2 0 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAB605 HÜCRE MEMBRANI ve SİNYAL İLETİMİ MEKANİZMALARIS3 0 3 8
KBİ603 KANSER BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPAT.IS3 0 3 7
KEP605 KANSERE ÖZEL TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARS2 2 3 8
TİM603 İMMÜNOPATOLOJİS2 2 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ602 TEMEL İMMÜNOLOJİ ve TÜMÖR BİYOLOJİSİ IIZ3 0 3 7
KEP609 KANSERDE KLİNİK ARAŞTIRMALARZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ604 KANSER BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPA.IIS2 2 3 7
KBİ701 TEMEL ONKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİS2 2 3 8
KBİ734 İMMÜNOLOJİDE GÜNCEL KONULARS2 2 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ600-01 ÖZEL KONULAR IZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ600-02 ÖZEL KONULAR IIZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi88
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi32
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120