Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X       X X   X X
BİLGİ 2   X X X X X X       X X   X X
BİLGİ 3           X X X X     X   X X
BİLGİ 4             X   X   X X   X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X   X X   X X
BECERİLER 3             X   X   X X   X X
BECERİLER 4           X X X         X X  
BECERİLER 5           X X   X   X X   X  
BECERİLER 6 X X X X X X X X X X X X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 2           X X         X     X
YETKİNLİK 3           X X X X X X   X X X
YETKİNLİK 4           X X   X   X X   X X
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X   X X   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X X X   X     X   X X
YETKİNLİK 2           X X   X     X     X
YETKİNLİK 3           X X X X   X X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X     X   X X   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X   X X   X     X
YETKİNLİK 2                   X   X     X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X         X     X
YETKİNLİK 4           X       X   X     X
YETKİNLİK 5           X X     X   X X   X
YETKİNLİK 6           X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 7                   X X X   X X