Çağdaş Türk Lehçeleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X       X   X  
BİLGİ 2                 X
BİLGİ 3       X   X      
BİLGİ 4       X          
BİLGİ 5       X       X  
BİLGİ 6 X         X X   X
BİLGİ 7 X X X   X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X X    
BECERİLER 2 X               X
BECERİLER 3 X X X   X        
BECERİLER 4         X        
BECERİLER 5 X         X      
BECERİLER 6             X    
BECERİLER 7 X           X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2         X        
YETKİNLİK 3         X        
YETKİNLİK 4 X       X       X
YETKİNLİK 5 X       X       X
YETKİNLİK 6 X       X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X   X  
YETKİNLİK 2 X X X X   X   X  
YETKİNLİK 3         X        
YETKİNLİK 4         X        
YETKİNLİK 5         X        
YETKİNLİK 6         X       X
YETKİNLİK 7         X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X    
YETKİNLİK 2           X X    
YETKİNLİK 3           X X    
YETKİNLİK 4         X X X    
YETKİNLİK 5             X   X
YETKİNLİK 6             X   X
YETKİNLİK 7 X                
YETKİNLİK 8         X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X            
YETKİNLİK 2   X X            
YETKİNLİK 3         X        
YETKİNLİK 4         X        
YETKİNLİK 5                 X
YETKİNLİK 6                 X
YETKİNLİK 7           X