Egzersiz Ve Spor Fizyolojisi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X   X    
BİLGİ 2   X X   X          
BİLGİ 3   X                
BİLGİ 4   X X       X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X            
BECERİLER 2 X X X              
BECERİLER 3       X            
BECERİLER 4     X              
BECERİLER 5 X X X X            
BECERİLER 6 X X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X          
YETKİNLİK 2 X X     X   X   X  
YETKİNLİK 3       X     X X   X
YETKİNLİK 4 X   X X           X
YETKİNLİK 5 X   X X           X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X       X X    
YETKİNLİK 2     X              
YETKİNLİK 3     X X       X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X   X X X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X          
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3     X   X          
YETKİNLİK 4                 X  
YETKİNLİK 5         X          
YETKİNLİK 6         X          
YETKİNLİK 7                 X