Hareket Ve Antrenman Bilimleri
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X       X X X  
BİLGİ 2 X   X       X X   X
BİLGİ 3 X X         X X    
BİLGİ 4 X     X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X
BECERİLER 3 X   X X     X      
BECERİLER 4   X X              
BECERİLER 5 X     X            
BECERİLER 6 X   X X     X X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X   X X     X X
YETKİNLİK 2 X   X   X X   X X X
YETKİNLİK 3   X X X X X       X
YETKİNLİK 4 X   X X           X
YETKİNLİK 5 X X X X     X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X       X X X  
YETKİNLİK 2 X X X         X X  
YETKİNLİK 3 X   X X X X X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X     X X X
YETKİNLİK 2     X   X X     X X
YETKİNLİK 3 X   X       X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X   X   X X   X X X
YETKİNLİK 2   X X     X   X   X
YETKİNLİK 3 X   X       X X X X
YETKİNLİK 4     X   X X   X X X
YETKİNLİK 5 X   X   X X   X X X
YETKİNLİK 6 X   X   X X   X X X
YETKİNLİK 7     X     X   X