Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X X     X   X      
BİLGİ 2 X X         X       X      
BİLGİ 3 X X X         X            
BİLGİ 4       X                   X
BİLGİ 5   X     X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X       X X   X   X      
BECERİLER 2 X X     X X X   X          
BECERİLER 3         X X X              
BECERİLER 4 X X         X   X X X      
BECERİLER 5   X     X X   X X X X      
BECERİLER 6   X X       X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X X   X            
YETKİNLİK 2         X X                
YETKİNLİK 3         X X     X          
YETKİNLİK 4   X               X   X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X           X X   X      
YETKİNLİK 2   X     X X     X          
YETKİNLİK 3 X               X   X     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X   X
YETKİNLİK 2 X                 X       X
YETKİNLİK 3                         X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X         X       X   X
YETKİNLİK 2             X   X X X      
YETKİNLİK 3       X                   X
YETKİNLİK 4   X               X   X    
YETKİNLİK 5 X X     X X     X          
YETKİNLİK 6                       X   X