Matematik Eğitimi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                    
BİLGİ 2                    
BİLGİ 3                    
BİLGİ 4                    
BİLGİ 5