İç Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                        
BİLGİ 2                            
BİLGİ 3                 X          
BİLGİ 4       X                    
BİLGİ 5           X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                            
BECERİLER 2             X              
BECERİLER 3                            
BECERİLER 4                            
BECERİLER 5                            
BECERİLER 6                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X              
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4     X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                     X      
YETKİNLİK 3                   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                         X  
YETKİNLİK 2                         X  
YETKİNLİK 3                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                       X    
YETKİNLİK 3         X                  
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5           X                
YETKİNLİK 6                           X