Jeoloji Mühendisligi(Hidrojeoloji Müh.) Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2       X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                    
BECERİLER 2     X                  
BECERİLER 3 X                      
BECERİLER 4       X                
BECERİLER 5                 X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2     X                  
YETKİNLİK 3               X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2   X                    
YETKİNLİK 3     X                  
YETKİNLİK 4             X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2           X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2           X