Fransız Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X X X X X X
BİLGİ 2 X   X X   X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X X      
BECERİLER 2     X X X   X      
BECERİLER 3         X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X X X X      
YETKİNLİK 2         X   X      
YETKİNLİK 3   X     X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X      
YETKİNLİK 2 X X   X X X     X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X     X
YETKİNLİK 2           X   X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4       X   X       X
YETKİNLİK 5             X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X     X          
YETKİNLİK 2         X X X X    
YETKİNLİK 3     X X X X X     X
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5   X   X     X