Türk Halkbilimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X         X      
BİLGİ 2 X X X         X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X   X      
BECERİLER 2 X X       X   X      
BECERİLER 3       X   X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X   X X X
YETKİNLİK 2       X X X X        
YETKİNLİK 3         X X X     X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X       X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X X     X X X
YETKİNLİK 2         X X       X X
YETKİNLİK 3               X   X X
YETKİNLİK 4       X         X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X X X X   X X X
YETKİNLİK 2       X     X        
YETKİNLİK 3       X   X X   X X X