Sağlık Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X          
BİLGİ 2         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X  
BECERİLER 2 X X X X X X  
BECERİLER 3   X   X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X    
YETKİNLİK 3 X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3         X    
YETKİNLİK 4     X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X  
YETKİNLİK 2 X            
YETKİNLİK 3 X X   X X    
YETKİNLİK 4           X