Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2   X X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X                    
BECERİLER 2         X X                
BECERİLER 3             X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X            
YETKİNLİK 2               X            
YETKİNLİK 3                 X          
YETKİNLİK 4                 X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2                     X      
YETKİNLİK 3                     X      
YETKİNLİK 4                     X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X    
YETKİNLİK 2                       X    
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4               X         X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                           X
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                           X