Tıbbi Biyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                      
BİLGİ 2 X X X X                      
BİLGİ 3 X X X                        
BİLGİ 4     X                        
BİLGİ 5       X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                    
BECERİLER 2             X X              
BECERİLER 3           X                  
BECERİLER 4               X              
BECERİLER 5         X                    
BECERİLER 6                 X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X     X    
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4                   X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                           X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X X        
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                       X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                   X X        
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4                   X          
YETKİNLİK 5                         X    
YETKİNLİK 6                   X