Eczacılık İşletmeciliği Ve Mevzuatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X                    
BİLGİ 2 X       X                
BİLGİ 3   X X     X              
BİLGİ 4     X X           X      
BİLGİ 5   X       X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X     X   X            
BECERİLER 2     X   X   X         X  
BECERİLER 3   X     X   X           X
BECERİLER 4                       X  
BECERİLER 5   X       X X            
BECERİLER 6 X X       X X     X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X       X             X  
YETKİNLİK 2   X     X X X            
YETKİNLİK 3 X X     X X X X       X X
YETKİNLİK 4                       X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X       X           X X  
YETKİNLİK 2         X X   X     X X X
YETKİNLİK 3 X       X     X         X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X   X    
YETKİNLİK 2                 X X X X  
YETKİNLİK 3 X X     X X X X         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X X X
YETKİNLİK 2                 X   X X X
YETKİNLİK 3     X X           X X    
YETKİNLİK 4 X                       X
YETKİNLİK 5   X     X X              
YETKİNLİK 6                   X X