Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X     X   X   X X   X X      
BİLGİ 2                   X          
BİLGİ 3                     X        
BİLGİ 4       X   X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X X X           X     X
BECERİLER 2     X X   X X X X X   X      
BECERİLER 3           X       X     X    
BECERİLER 4                     X     X X
BECERİLER 5       X   X                  
BECERİLER 6                 X X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X                      
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                   X   X      
YETKİNLİK 4         X             X X    
YETKİNLİK 5         X             X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X       X              
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3       X   X                  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X         X     X    
YETKİNLİK 2                   X       X  
YETKİNLİK 3                     X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X                          
YETKİNLİK 2   X                       X  
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4   X                          
YETKİNLİK 5           X X   X            
YETKİNLİK 6 X                            
YETKİNLİK 7   X   X