Kompozisyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                      
BİLGİ 2     X                    
BİLGİ 3       X                  
BİLGİ 4     X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X                
BECERİLER 2     X                    
BECERİLER 3       X                  
BECERİLER 4           X              
BECERİLER 5         X   X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X                
YETKİNLİK 2     X       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X              
YETKİNLİK 2           X              
YETKİNLİK 3     X                    
YETKİNLİK 4               X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X            
YETKİNLİK 2           X X            
YETKİNLİK 3                 X        
YETKİNLİK 4                   X      
YETKİNLİK 5             X            
YETKİNLİK 6                     X    
YETKİNLİK 7                       X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X                  
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                         X