Maden Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X          
BİLGİ 2 X X X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X            
BECERİLER 2 X X X X          
BECERİLER 3 X X X            
BECERİLER 4 X     X          
BECERİLER 5     X           X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3           X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X           X
YETKİNLİK 2       X X        
YETKİNLİK 3   X X       X   X
YETKİNLİK 4         X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2         X     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X   X  
YETKİNLİK 2         X     X