Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X   X X
BİLGİ 2     X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X   X X
BECERİLER 2 X X X X X X   X       X
BECERİLER 3 X X   X X   X   X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X       X   X        
YETKİNLİK 3           X   X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X   X   X   X X
YETKİNLİK 2 X X X X X   X   X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X X X X       X
YETKİNLİK 2               X X X    
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4       X X X X X       X
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 2           X     X X X  
YETKİNLİK 3 X X X X X X   X       X
YETKİNLİK 4           X   X X   X  
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X   X