Kanser Epidemiyolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                
BİLGİ 2 X X X   X       X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2       X   X          
BECERİLER 3     X X X X   X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X        
YETKİNLİK 2               X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X   X
YETKİNLİK 2     X                
YETKİNLİK 3                     X