Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X     X X           X        
BİLGİ 2       X X     X              
BİLGİ 3   X         X                
BİLGİ 4     X     X           X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X     X                      
BECERİLER 2       X X                    
BECERİLER 3           X                  
BECERİLER 4             X                
BECERİLER 5     X     X           X      
BECERİLER 6     X     X           X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X     X             X
YETKİNLİK 2       X X   X       X       X
YETKİNLİK 3       X X     X X         X  
YETKİNLİK 4     X   X X       X       X  
YETKİNLİK 5     X   X X       X       X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                     X   X   X
YETKİNLİK 2                     X        
YETKİNLİK 3     X   X X       X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X             X X X X
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3         X     X              
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5               X              
YETKİNLİK 6               X              
YETKİNLİK 7                             X