Grafik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X X X X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X        
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1     X X X X X X X X
BİLGİ 2     X X X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X X X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1     X X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X X X X X X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X