İmmünoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2 X            
BİLGİ 3     X        
BİLGİ 4   X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X     X
BECERİLER 2         X    
BECERİLER 3             X
BECERİLER 4           X  
BECERİLER 5   X          
BECERİLER 6             X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2           X X
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4         X    
YETKİNLİK 5         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X            
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2           X  
YETKİNLİK 3       X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3             X
YETKİNLİK 4 X            
YETKİNLİK 5         X    
YETKİNLİK 6             X
YETKİNLİK 7             X