İleri Nörolojik Bilimler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
BECERİLER 4 X X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X   X
YETKİNLİK 2     X X   X
YETKİNLİK 3     X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X  
YETKİNLİK 2 X X     X X
YETKİNLİK 3 X       X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X       X
YETKİNLİK 2   X        
YETKİNLİK 3   X