Alman Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X X X X  
BİLGİ 2 X X X   X X X X X  
BİLGİ 3                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X   X  
BECERİLER 2   X X X     X   X  
BECERİLER 3   X X X   X X X X  
BECERİLER 4                    
BECERİLER 5                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X   X  
YETKİNLİK 2     X X   X X   X  
YETKİNLİK 3           X X   X  
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 5                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X   X X
YETKİNLİK 2   X X X X   X      
YETKİNLİK 3 X X X X X X     X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X         X X   X
YETKİNLİK 2           X   X    
YETKİNLİK 3 X   X X X X X X X  
YETKİNLİK 4   X       X X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X   X X X X X
YETKİNLİK 3       X     X X   X
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5                    
YETKİNLİK 6