Türk Dili Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2   X                  
BİLGİ 3     X                
BİLGİ 4                   X  
BİLGİ 5         X            
BİLGİ 6                     X
BİLGİ 7             X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                      
BECERİLER 2       X              
BECERİLER 3           X          
BECERİLER 4             X        
BECERİLER 5               X      
BECERİLER 6                   X  
BECERİLER 7 X                    
BECERİLER 8                     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2       X              
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4           X          
YETKİNLİK 5             X        
YETKİNLİK 6               X      
YETKİNLİK 7                 X    
YETKİNLİK 8 X                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                    
YETKİNLİK 2   X                  
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4       X              
YETKİNLİK 5         X            
YETKİNLİK 6           X          
YETKİNLİK 7                     X
YETKİNLİK 8               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3       X              
YETKİNLİK 4                      
YETKİNLİK 5   X                  
YETKİNLİK 6       X              
YETKİNLİK 7 X                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3   X                  
YETKİNLİK 4                 X    
YETKİNLİK 5                     X
YETKİNLİK 6         X