Eğitim Programları Ve Öğretim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X          
BİLGİ 2         X X X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X X X
BECERİLER 2           X X X X
BECERİLER 3         X     X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X       X  
YETKİNLİK 2         X     X  
YETKİNLİK 3         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X         X  
YETKİNLİK 2                 X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2         X        
YETKİNLİK 3         X        
YETKİNLİK 4         X        
YETKİNLİK 5         X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X   X X  
YETKİNLİK 2         X        
YETKİNLİK 3         X X X X X
YETKİNLİK 4             X X  
YETKİNLİK 5             X X X