Beslenme Ve Diyetetik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2     X                
BİLGİ 3 X                    
BİLGİ 4 X                 X  
BİLGİ 5 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                  
BECERİLER 2     X                
BECERİLER 3       X              
BECERİLER 4   X                  
BECERİLER 5         X            
BECERİLER 6         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4                 X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X        
YETKİNLİK 2             X X      
YETKİNLİK 3               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                 X    
YETKİNLİK 3                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X  
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3                   X X
YETKİNLİK 4                 X    
YETKİNLİK 5                     X
YETKİNLİK 6                     X