Yaylı Çalgılar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X                    
BİLGİ 2 X X   X X                    
BİLGİ 3 X X   X X           X X      
BİLGİ 4   X X X X X     X         X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X X X X   X X X    
BECERİLER 2         X   X   X            
BECERİLER 3           X   X   X X     X X
BECERİLER 4             X X   X X X     X
BECERİLER 5           X     X X X   X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X   X X  
YETKİNLİK 2                   X     X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X   X   X    
YETKİNLİK 2                         X X  
YETKİNLİK 3                     X   X X X
YETKİNLİK 4           X         X X   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X     X X X  
YETKİNLİK 2                     X   X X X
YETKİNLİK 3                           X X
YETKİNLİK 4                       X X   X
YETKİNLİK 5                     X X X X  
YETKİNLİK 6                         X    
YETKİNLİK 7                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X   X   X X
YETKİNLİK 2                     X X X    
YETKİNLİK 3                       X   X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
BİLGİ 6                              
BİLGİ 7                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3                              
BECERİLER 4                              
BECERİLER 5                              
BECERİLER 6                              
BECERİLER 7                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3