Resim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X      
BİLGİ 2 X X     X X X X  
BİLGİ 3   X     X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X      
BECERİLER 2   X     X X      
BECERİLER 3       X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X      
YETKİNLİK 2         X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X     X   X    
YETKİNLİK 2   X     X X      
YETKİNLİK 3         X     X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X          
YETKİNLİK 2               X  
YETKİNLİK 3         X X X    
YETKİNLİK 4 X X         X    
YETKİNLİK 5             X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X   X     X  
YETKİNLİK 2 X X         X   X
YETKİNLİK 3       X       X  
YETKİNLİK 4       X       X