Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X      
BİLGİ 2 X X X X      
BİLGİ 3 X X X X      
BİLGİ 4 X X X X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X     X
BECERİLER 2 X X X X     X
BECERİLER 3 X X X X     X
BECERİLER 4 X X X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X      
YETKİNLİK 2 X X X X      
YETKİNLİK 3 X X X X      
YETKİNLİK 4 X X X X      
YETKİNLİK 5 X X X X      
YETKİNLİK 6 X X X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X     X
YETKİNLİK 2 X X X X      
YETKİNLİK 3 X X X X      
YETKİNLİK 4 X X X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X
YETKİNLİK 5 X X X X      
YETKİNLİK 6 X X X X      
YETKİNLİK 7 X X X X     X
YETKİNLİK 8              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X      
YETKİNLİK 3 X X X X      
YETKİNLİK 4 X X X X X    
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1              
BİLGİ 2              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1              
BECERİLER 2              
BECERİLER 3              
BECERİLER 4              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4