Maden Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X       X X        
BİLGİ 2 X X X                
BİLGİ 3 X X X                
BİLGİ 4 X X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2 X X X                
BECERİLER 3   X X                
BECERİLER 4     X         X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2     X                
YETKİNLİK 3     X                
YETKİNLİK 4     X X       X      
YETKİNLİK 5       X              
YETKİNLİK 6       X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X     X            
YETKİNLİK 2     X                
YETKİNLİK 3     X     X X        
YETKİNLİK 4     X X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X  
YETKİNLİK 2                 X    
YETKİNLİK 3                     X
YETKİNLİK 4               X   X  
YETKİNLİK 5           X          
YETKİNLİK 6       X              
YETKİNLİK 7     X X           X  
YETKİNLİK 8 X X X X           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2     X     X          
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4                 X X