Odyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X          
BİLGİ 2       X X          
BİLGİ 3 X                  
BİLGİ 4     X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X                
BECERİLER 2   X X   X          
BECERİLER 3     X              
BECERİLER 4   X                
BECERİLER 5     X              
BECERİLER 6     X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X                
YETKİNLİK 2   X             X  
YETKİNLİK 3       X X          
YETKİNLİK 4     X         X    
YETKİNLİK 5     X     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                
YETKİNLİK 2         X         X
YETKİNLİK 3     X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X        
YETKİNLİK 2   X               X
YETKİNLİK 3               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X X          
YETKİNLİK 2       X   X        
YETKİNLİK 3       X            
YETKİNLİK 4           X        
YETKİNLİK 5         X X        
YETKİNLİK 6           X        
YETKİNLİK 7       X   X