Nöro-Elektorofizyoloji Doktora Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X
BİLGİ 2 X X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X    
BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X X X    
BECERİLER 4 X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X  
YETKİNLİK 3 X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X    
YETKİNLİK 2 X X X   X
YETKİNLİK 3     X X