Radyoterapi Fiziği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X       X X        
BİLGİ 2 X   X X   X     X       X
BİLGİ 3 X X     X   X   X        
BİLGİ 4     X           X        
BİLGİ 5                 X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X     X   X     X        
BECERİLER 2 X     X         X       X
BECERİLER 3           X     X        
BECERİLER 4       X   X   X X        
BECERİLER 5           X X   X        
BECERİLER 6 X       X X X   X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X        
YETKİNLİK 2                 X        
YETKİNLİK 3 X         X     X        
YETKİNLİK 4                          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X X        
YETKİNLİK 2 X               X     X  
YETKİNLİK 3                 X     X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X X      
YETKİNLİK 2                   X X X X
YETKİNLİK 3                 X     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2   X                      
YETKİNLİK 3     X                    
YETKİNLİK 4                   X X   X
YETKİNLİK 5       X         X        
YETKİNLİK 6                 X