Histoloji-Embriyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X       X        
BİLGİ 2 X X   X   X   X      
BİLGİ 3 X X X X X            
BİLGİ 4         X X     X X  
BİLGİ 5       X     X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X     X            
BECERİLER 2     X X       X X    
BECERİLER 3 X         X X     X  
BECERİLER 4 X X X         X      
BECERİLER 5 X       X X          
BECERİLER 6 X X X   X X X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X   X      
YETKİNLİK 2 X                 X  
YETKİNLİK 3 X X     X   X   X    
YETKİNLİK 4 X   X X X       X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X         X X X     X
YETKİNLİK 2 X X X   X            
YETKİNLİK 3   X   X X   X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X   X      
YETKİNLİK 2   X       X     X X  
YETKİNLİK 3 X X     X   X   X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X        
YETKİNLİK 2   X         X X      
YETKİNLİK 3         X X     X   X
YETKİNLİK 4 X X       X   X X X  
YETKİNLİK 5     X X X     X      
YETKİNLİK 6 X X   X X       X