Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X   X X   X X X X   X X
BİLGİ 2 X   X X   X   X   X X X   X X
BİLGİ 3 X       X X             X    
BİLGİ 4 X       X X             X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X     X X   X X X X X X X
BECERİLER 2 X X X     X   X X   X X X    
BECERİLER 3 X       X X   X         X    
BECERİLER 4 X   X   X X             X    
BECERİLER 5 X       X X             X    
BECERİLER 6 X       X X   X         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X     X
YETKİNLİK 2 X X X X X X   X X   X X   X  
YETKİNLİK 3 X   X X X X   X     X X X X  
YETKİNLİK 4 X       X X X X         X    
YETKİNLİK 5 X   X X X X X X         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X     X   X X      
YETKİNLİK 2 X X X     X X X X   X X     X
YETKİNLİK 3 X       X X   X         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X     X   X
YETKİNLİK 2 X X X X       X     X X   X X
YETKİNLİK 3           X X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X             X X X   X X
YETKİNLİK 2 X X X     X     X   X X   X X
YETKİNLİK 3 X X X X   X   X     X X   X X
YETKİNLİK 4 X             X X X X       X
YETKİNLİK 5 X X X   X X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 6 X X X X   X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 7 X   X   X   X   X X X X   X X