Hemşirelik Esasları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X      
BİLGİ 2         X X  
BİLGİ 3     X X      
BİLGİ 4       X X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X      
BECERİLER 2       X X   X
BECERİLER 3         X    
BECERİLER 4   X X   X    
BECERİLER 5         X    
BECERİLER 6         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK 2       X X   X
YETKİNLİK 3         X    
YETKİNLİK 4 X X     X   X
YETKİNLİK 5 X X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X      
YETKİNLİK 2 X X   X     X
YETKİNLİK 3         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X    
YETKİNLİK 2 X X X X      
YETKİNLİK 3     X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X      
YETKİNLİK 2 X   X X X    
YETKİNLİK 3       X X    
YETKİNLİK 4 X     X     X
YETKİNLİK 5 X     X      
YETKİNLİK 6 X     X     X