Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2         X    
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X            
BECERİLER 2   X     X    
BECERİLER 3     X        
BECERİLER 4   X          
BECERİLER 5     X        
BECERİLER 6     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3       X X    
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5     X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2           X  
YETKİNLİK 3     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3         X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X     X
YETKİNLİK 2       X     X
YETKİNLİK 3         X    
YETKİNLİK 4             X
YETKİNLİK 5           X X
YETKİNLİK 6             X
YETKİNLİK 7       X     X