Farmasötik Toksikoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2 X X X     X        
BİLGİ 3       X            
BİLGİ 4                   X
BİLGİ 5   X   X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X     X X X X  
BECERİLER 2 X X X X   X X      
BECERİLER 3         X          
BECERİLER 4 X X X X   X        
BECERİLER 5   X   X     X      
BECERİLER 6     X X         X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X         X  
YETKİNLİK 2   X   X            
YETKİNLİK 3         X          
YETKİNLİK 4     X     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X X         X  
YETKİNLİK 2   X   X     X      
YETKİNLİK 3 X X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X        
YETKİNLİK 2     X     X        
YETKİNLİK 3         X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X        
YETKİNLİK 2     X              
YETKİNLİK 3           X   X X X
YETKİNLİK 4     X     X        
YETKİNLİK 5   X                
YETKİNLİK 6 X         X   X