Kozmetoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X   X X     X            
BİLGİ 2   X       X X                
BİLGİ 3                           X  
BİLGİ 4                             X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X   X                
BECERİLER 2           X   X   X       X  
BECERİLER 3                     X     X  
BECERİLER 4                           X  
BECERİLER 5                             X
BECERİLER 6                         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X     X     X            
YETKİNLİK 2     X X           X          
YETKİNLİK 3 X                   X X      
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5       X         X         X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X     X                      
YETKİNLİK 2     X   X X                  
YETKİNLİK 3                           X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X             X  
YETKİNLİK 2       X                   X  
YETKİNLİK 3                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X           X            
YETKİNLİK 2                     X   X X  
YETKİNLİK 3 X         X               X  
YETKİNLİK 4       X X                    
YETKİNLİK 5   X                          
YETKİNLİK 6   X       X         X        
YETKİNLİK 7   X             X         X