Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X   X            
BİLGİ 2           X X X   X    
BİLGİ 3     X X         X X    
BİLGİ 4 X     X X       X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X   X            
BECERİLER 2           X X X   X    
BECERİLER 3 X   X     X     X      
BECERİLER 4     X X         X X    
BECERİLER 5 X     X X       X      
BECERİLER 6 X X X X   X     X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X         X  
YETKİNLİK 2 X X X X   X         X  
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 4           X   X X      
YETKİNLİK 5           X   X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X            
YETKİNLİK 2 X X X X   X            
YETKİNLİK 3 X     X X       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X   X X      
YETKİNLİK 2 X X X X   X            
YETKİNLİK 3           X X   X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X           X
YETKİNLİK 2 X X X X   X     X     X
YETKİNLİK 3 X X X X   X X X   X X  
YETKİNLİK 4 X X X X   X            
YETKİNLİK 5 X X X X   X         X  
YETKİNLİK 6           X X   X      
YETKİNLİK 7                       X