Farmasötik Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                   X
BİLGİ 2 X                 X    
BİLGİ 3         X X X X        
BİLGİ 4 X               X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X X X   X   X    
BECERİLER 2 X X   X           X    
BECERİLER 3                 X X    
BECERİLER 4         X X X X        
BECERİLER 5 X               X X    
BECERİLER 6       X X   X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X     X X   X   X X    
YETKİNLİK 2       X   X X          
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4                 X X    
YETKİNLİK 5                 X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                 X    
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3 X     X           X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X    
YETKİNLİK 2     X             X    
YETKİNLİK 3                     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2     X           X X    
YETKİNLİK 3                 X X    
YETKİNLİK 4     X                  
YETKİNLİK 5       X                
YETKİNLİK 6                 X X    
YETKİNLİK 7     X