Farmasötik Biyoteknoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X                      
BİLGİ 3           X              
BİLGİ 4   X   X       X X X X    
BİLGİ 5   X     X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                    
BECERİLER 2       X                  
BECERİLER 3         X                
BECERİLER 4   X                      
BECERİLER 5           X              
BECERİLER 6           X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X     X            
YETKİNLİK 2         X                
YETKİNLİK 3         X                
YETKİNLİK 4             X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X                  
YETKİNLİK 2               X          
YETKİNLİK 3             X X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X X          
YETKİNLİK 2         X                
YETKİNLİK 3         X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X        
YETKİNLİK 2                   X X X  
YETKİNLİK 3                     X    
YETKİNLİK 4                       X  
YETKİNLİK 5                     X X  
YETKİNLİK 6                         X