Farmakognozi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X X X   X           X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X   X       X X
BECERİLER 2 X X X X X X               X X
BECERİLER 3 X X X X X X   X X X       X  
BECERİLER 4 X X X X X X     X X       X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X               X  
YETKİNLİK 2 X X X X X X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X               X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X   X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X   X X   X X X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X X X X X X X X
YETKİNLİK 2               X X     X X X  
YETKİNLİK 3               X X   X X X X